Wat is positieve psychologie?

Positieve psychologie heeft aandacht voor het bevorderen van de omstandigheden, mechanismen en processen die bijdragen aan het optimaal functioneren en welbevinden van mensen, groepen en organisaties.

Podcast positieve psychologie

Wat is het doel van positieve psychologie?

Inzicht vergroten in…

Criteria van mentale veerkracht

De rol van positieve emoties

Ervaringen en relaties

Bijdragen aan…

Welbevinden

Fysieke gezondheid

Optimaal functioneren

Benadrukken van…

Hoop

Positieve Emoties

Veerkracht

Geluk

Dankbaarheid

Veerkracht

Hoe coachen vanuit een positief psychologisch perspectief?

Positieve psychologie is een wetenschappelijk onderbouwde coaching methode waarin de relatie tussen cliënt en coach centraal staat. Er wordt gekeken naar mechanismen die aan de basis liggen van uw welzijn. Door dieper in te gaan op talenten, waarden, krachten en interesses, wordt via coaching gezocht naar de beste oplossingen.

We sommen uw sterke persoonlijke punten op en brengen uw levenskwaliteit in kaart. We gaan na wat goed werkt, waar iemand energie uit put en bouwen daarop verder. Dit betekent niet dat we enkel positieve ervaringen bekijken. We bespreken ook negatieve emoties zoals stress en kleine of grote tegenslagen.

Coaching is een voortdurend proces tussen twee personen, gebaseerd op vertrouwen. We stellen samen een actieplan op, vergroten het bewustzijn en leren vaardigheden aan om een gewenste verandering te bekomen.

Wat is het belang van uw sterke punten?

Tijdens de coaching brengen we uw individuele sterke punten, hulpbronnen en successen in kaart. We benadrukken van daaruit de individuele mogelijkheden om persoonlijke groei te bereiken.

We meten naar zes deugden en waarden:

Wijsheid & kennis

Moed

Medemenselijkheid

Rechtvaardigheid

Gematigdheid

Spiritualiteit & zingeving

Waarom de focus op positieve emoties?

Positieve emoties zijn een belangrijk onderdeel van iemands welzijn en geluk. Relatief kleine stijgingen in positief affect gaan gepaard met betekenisvolle stijgingen in welzijn.

Bij het bevorderen van positieve emoties en meer algemeen, welzijn en geluk, ontwikkelen we strategieën die we kunnen toepassen in het dagelijkse leven. Kleine simpele dingen zoals complimenteren, een moment voor zichzelf nemen, doelgericht handelen, fysiek actief zijn, leuke dingen met leuke mensen doen…, zijn voldoende om gelukkig te worden.