Wat is positieve psychologie?

Positieve psychologie heeft aandacht voor het bevorderen van de omstandigheden, mechanismen en processen die bijdragen aan het optimaal functioneren en welbevinden van mensen, groepen en organisaties.

Podcast positieve psychologie

Wat is het doel van positieve psychologie?

Inzicht vergroten in…

De criteria van mentale veerkracht

De rol van positieve emoties

Ervaringen en relaties

Bijdragen aan…

Welbevinden

Fysieke gezondheid

Optimaal functioneren

Benadrukken van…

Hoop

Positieve Emoties

Veerkracht

Geluk

Dankbaarheid

Hoe coachen vanuit een positief psychologisch perspectief?

Positieve psychologie is een wetenschappelijk onderbouwde coaching methode waarin de relatie tussen cliënt en coach centraal staat. Er wordt gekeken naar mechanismen die aan de basis liggen van je welzijn. Door dieper in te gaan op talenten, waarden, krachten en interesses, wordt via coaching gezocht naar de beste oplossingen.

We sommen je sterke persoonlijke kanten op en brengen je levenskwaliteit in kaart. We gaan na wat goed werkt, wat je energie boost en bouwen daar verder op. Dit betekent niet dat we enkel positieve ervaringen bekijken. We bespreken ook negatieve emoties zoals stress en kleine of grote tegenslagen.

Coaching is een voortdurend proces tussen twee personen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. We stellen samen een actieplan op, vergroten het bewustzijn en leren vaardigheden aan om de gewenste verandering te bekomen.

Wat is het belang van je sterke kanten?

Tijdens de coaching brengen we je individuele sterke kanten, hulpbronnen en successen in kaart. We benadrukken van daaruit de individuele mogelijkheden om persoonlijke groei te bereiken.

We doen dit aan de hand van de sterke kant benadering, want jouw positieve
karaktereigenschappen hebben een grote invloed op je gedachten, emoties en gedrag.

De reden dat we hierop focussen is omdat deze kwaliteiten jouw ware identiteit
weerspiegelen. En ze zorgen ervoor dat je jezelf en anderen kan ondersteunen.

Hieronder vind je een overzicht van de positieve karaktereigenschappen. Die ik ook bij jezelf zal leren ontdekken …

● Doorzettingsvermogen
● Vergevingsgezindheid
● Sociale intelligentie
● Bedachtzaamheid
● Rechtvaardigheid
● Nieuwsgierigheid
● Bescheidenheid
● Vriendelijkheid
● Kritisch denken
● Leergierigheid
● Dankbaarheid
● Zelfregulatie
● Spiritualiteit
● Oprechtheid
● Leiderschap
● Enthousiasme
● Waardering
● Creativiteit
● Levenswijsheid
● Teamwerk
● Hoopvol
● Humor
● Liefde
● Moed

Het is wel belangrijk dat je weet dat we niet enkel je positieve ervaringen gaan bespreken…
ook negatieve emoties, zoals stress en de obstakels die jouw pad kruisen, komen aan bod.

Elkeen van mijn trajecten begint met een kennismakingsgesprek waarin we uitzoeken of er een wederzijdse klik
is om samen een traject te starten. Bel me gerust op +32497059244 of klik hier voor een afspraak te maken.

Daarna stellen we samen een actieplan op, vergroten we je bewustzijn en
leer ik je de skills om de gewenste positieve verandering door te voeren… En deze
blijvend te maken.

Zodat jij jouw glimlach terugvindt…

Gratis Kennismakingsgesprek

Waarom de focus op positieve emoties?

Positieve emoties zijn een belangrijk onderdeel van iemands welzijn en geluk. Relatief kleine stijgingen in positief affect gaan gepaard met betekenisvolle stijgingen in welzijn.

Bij het bevorderen van positieve emoties ontwikkelen we strategieën die we kunnen toepassen in het dagelijks leven. Kleine simpele dingen zoals complimenteren, een moment voor zichzelf nemen, doelgericht handelen, fysiek actief zijn, leuke dingen met leuke mensen doen…, zijn voldoende om gelukkig te worden.

Positieve psychologie adhv het PERMA model

Martin Seligman wordt gezien als één van de stichters, of grondleggers van positieve
psychologie.

Hij is niet alleen één van de grondleggers van positieve psychologie… Hij heeft ook het
PERMA model uitgevonden. Dit is een theoretisch model voor meer welzijn en geluk.

Volgens Martin Seligman zijn er 5 fundamenten voor meer welzijn en geluk.

En dat zijn: Positive Emotions, Engagement, Relations, Meanings en Achievement.

Bij deze weet je ook direct waar PERMA voor staat. 😉

Ik maak in mijn coachingstrajecten ook gebruik van dit model. Enerzijds help ik je om deze 5
fundamenten in je leven te integreren, anderzijds streven we ernaar om je leven, dmv deze fundamenten, mooi in balans te brengen.

Zodat jij meer welzijn en geluk ervaart.

Gratis Kennismakingsgesprek