Kennismakingsgesprek

Gratis kennismakingsgesprek om aan te voelen of er een klik is en samen een coachingsdoel te bereiken.

Maximum 15 minuten.

Intake-gesprek

Indien de klik er is dan plannen we een intakegesprek waarin we de coachingsdoelen vastleggen en de vraagstellingen formuleren.

Maximum 60min. Via Skype of op een af te spreken plaats

Concreet betekent dit:

Bepalen wat je als cliënt denkt en voelt over aspecten van je leven

Bepalen wat je als cliënt inspireert en motiveert

Bepalen waaraan we in het coachingstraject zullen werken

Vervolgsessie

Tijdens de vervolgsessies bekijken we welke sterktes en krachten we inzetten om de gewenste doelen te bereiken, door gebruik te maken van tools vanuit de positieve psychologie.

Duur van deze sessies 60-90 min, via skype of af te spreken plaats. Laatste sessie bestaat uit een evaluatie en indien nodig een reddingsplan.